Adorácia - farnosť


V nových podmienkach korona-pandémie už môže byť prítomných na adorácii viacero osôb. Teda je možné prísť na adoráciu aj bez rezervácie termínu.
Dôrazne však žiadam, aby sa na každú hodinu prihlásili - zobrali zodpovednosť - aspoň štyri osoby (max 6).
To je moja podmienka, aby dvojhodinová adorácia vôbec bola.

Kamil Lieskovský, dekan

1. Vyberte si termín

dátum čas [počet prihlásaných] potvrdenie

2. Vyplňte údaje

Meno*
E-mail* (aby Vám aj kňazovi mohol systém poslať potvrdzujúcu správu.
a tiež na to, aby Vás mohol kňaz v prípade potreby kontaktovať)
Telefón (aby Vás mohol kňaz v prípade potreby kontaktovať, nepovinný)
Poznámka (odkaz pre kňaza, nepovinný)

3. Potvrďte


Kontakt: