Krúžok "Robot Edison" je vedecko-technický krúžok zameraný na zoznámenie sa so svetom robotiky a programovania.

Obsahom krúžku je:

Vhodný pre deti, ktoré:

  1. sa rady hrávajú s interaktívnymi hračkami
  2. sú zvedavé, ako veci fungujú
  3. sa vedia nadchnúť pre zaujímavé technológie
  4. rady riešia úlohy a výzvy a neboja sa ponamáhať si mozgové závity
  5. chcú sa naučiť princípy riadenia robota a základy programovania

Vhodný pre rodičov, ktorí chcú, aby si ich dieťa:

  1. rozvíjalo tvorivé a logické myslenie a riešilo problémy
  2. budovalo trpezlivosť pri hľadaní správneho riešenia
  3. zažívalo radosť z vytvárania a programovania vlastných projektov
  4. mohlo vyskúšať svoje nápady a bezpečne experimentovať s technológiou
  5. uvedomilo, že vytvoriť zmysluplnú vec stojí čas a námahu, a že veci okolo nás nestačí len konzumovať, ale je užitočné ich aj tvoriť

Organizácia krúžku

Samotný robot Edison je vhodný pre deti od 4 rokov, ktoré ho samozrejme využijú skôr ako hračku. Tento krúžok sa prakticky ukázal vhodný až pre "šikovné" deti od 3. ročníka vyššie. Ďalej, vzhľadom na rôzne mentálne schopnosti menších a väčších detí nie je vhodné kombinovať ich do jednej skupiny. Obsah krúžku je možné (a vhodné) prispôsobiť veku detí, preto bude krúžok prebiehať buď v dvoch skupinách striedavo raz za týždeň, alebo bude iba jedna skupina podľa veku väčšiny detí.

Kontakt

Ak Vás ponuka krúžku zaujala, kontaktuje ma, prosím, cez e-mail na edison@hanax.eu a napíšte mi, do akej triedy bude chodiť vaše dieťa v šk. roku 2023/24, aby sme zistili záujem a mohli rozhodnúť organizačné veci.

Vďaka, teším sa na spoločnú zábavu s deťmi a s robotom Edison!

Tomáš Hanakovič, vedúci krúžku.